JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

DinDag AB

DinDag AB

Vi är ett företag som har en bred kultur- och språkkompetens, detta för att förstå, tillfredsställa och möta olika etniciteter, deras seder och högtider för att Du som kund ska få en meningsfull tillvaro. Vi garanterar ett mycket bra bemötande, tillgänglighet och en mycket hög grad av kontinuitet. Vi erbjuder också hjälp till våra kunder från kl. 06.00 till kl. 23.00.

Profilering

Vi är ett företag som har en bred kultur- och språkkompetens. Vi garanterar ett mycket bra bemötande, tillgänglighet, kontinuitet och en säker och trygg omsorg till våra kunder.
Vi utgår och arbetar alltid med ett rehabiliterande förhållningssätt. Kunden ges bl. a stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och kontakter som är viktiga. Kunden ges stöd i att leva ett självständigt liv och får stöd till rehabilitering, träning och andra aktiviteter. Delaktighet och inflytande är en självklarhet för oss.

Trygghet/Bemötande

DinDag arbetar med att alltid sätta kunden främst. Vi lyssnar på dig! Vi strävar alltid efter att kunden bemöts på ett trevligt sätt med största respekt för att känna trygghet och få den vård som behövs.
Hela verksamheten präglas av en atmosfär av delaktighet och inflytande för så väl kunden som för medarbetarna. En god kommunikation är en förutsättning för kvalité inom arbetsmiljö, säkerhet och trygghet.

Kompetens/Kontinuitet

Våra medarbetare har hög kompetens inom Vård- och Omsorg. Detta är ett av våra högsta krav så att kunden ska få bästa möjliga hjälp och känna trygghet med våra medarbetare.
För att möta just kundens kvalitetskrav så genomgår medarbetare kontinuerliga kompetensutbildningar.

Vi garanterar en mycket bra tillgänglighet och en mycket hög grad av kontinuitet. Detta innebär att vi erbjuder 1-3 medarbetare som ska utföra beviljade insatser så att kunden hela tiden träffar samma medarbetare, som ger en trygghet i vardagen.

Kontaktinformation

Amira Sahinovic, Kontaktperson
Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Vi hjälper dig med promenader, promenader med djur, hjälp till och från olika ärenden som t.ex. bankärenden apoteksärenden mm.
Fixartjänst:  Vi utför enklare fixartjänster som t ex byte av gardiner, proppar och glödlampor.
Fönsterputs:  Fönsterputs utförs efter kundens önskemål.
Matlagning:  Utöver den enklare matlagningen erbjuder vi också möjlighet att laga någon särskild maträtt efter kundens önskemål.
Inköp:  Vi utför inköp efter kundens behov och önskemål. Kunden får naturligtvis följa med och handla om denne så önskar.
Snöskottning:  Nej
Städning:  Städ planeras och anpassas tillsammans med kunden.
Trädgårdstjänst:  Vi erbjuder hjälp med gräsklippning, rensning av ogräs och annan trädgårdsskötsel.
Tvätt:  Vi tvättar naturligtvis efter dina önskemål i din bostad eller närliggande tvättstuga
Språk:  Arabiska, Bosniska, Persiska, Tamil, Teckenspråk
Omvårdnadstjänster utöver tiden 7-22 varje dag:  Ja
Organisationsform:  Fristående/privat