JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Asken

Asken

Asken är en föräldrakooperativ förskola som ligger i naturvackra Tysslinge by cirka 10 kilometer öster om Örebro.

Avdelningar

Vi har en utvidgad avdelning kallad Asken, där vi arbetar med barn som är 1–5 år.

Inriktningar

Vi är en friluftsfrämjande förskola med Mulle- och Knytte verksamhet. Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling och sociala samspel.

Mat

Maten tillagas på förskolan med ekologiska råvaror från bygden.

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
95%
Antal svarande
12
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
98%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
97%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
95%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
94%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
93%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
92%

Kontaktinformation

Tysslinge 211, Tysslinge

Fakta om förskolan

Antal barn på förskolan:  25
Antal avdelningar:  1
Andel personal med högskoleexamen:  100%
Inriktningar/Profil:  Friluft & Ur och skur