JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Alsalam förskola

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Antal svarande
20
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
80%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
84%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
90%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
100%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
95%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
84%

Kontaktinformation

Fakta om förskolan

Antal barn på förskolan:  73
Antal avdelningar:  4
Andel personal med högskoleexamen:  37%