JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Almgården

Almgården

Förskolan Almgården ligger i det mångkulturella Vivalla. Vi har nära till skog och fina grönområden.

Avdelningar

Almgården har en avdelning, där barnen har olika hemvister. Barnen är mellan 1–6 år.

Inriktningar

Almgårdens förskola har platser för barn i behov av stöd inkluderade i verksamheten. Pedagogerna har utbildning och arbetar med AKK (alternativ kompletterande kommunikation) utifrån en tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi arbetar utifrån ett medvetet professionellt förhållningssätt genom vägledande samspel/ICDP. Verksamhetens röda tråd är kommunikation utifrån varje barns olika sätt att kommunicera. Fokus ligger på att stärka barnens självkänsla och delaktighet. Barnens behov och intressen ska styra lärandemiljön på förskolan. Almgården är en certifierad Grön flagg- förskola och arbetar med temat "Livsstil och hälsa".

Mat

Vi har ett mottagningskök, maten tillagas i Vivallaköket.

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
90%
Antal svarande
80
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
91%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
99%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
99%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
97%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
95%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
95%

Kontaktinformation

Versgatan 14, Örebro

Fakta om förskolan

Barnomsorg på obekväm tid:  Ja
Teckenspråk:  Ja
Antal barn på förskolan:  22
Antal avdelningar:  1
Andel personal med högskoleexamen:  90%
Inriktningar/Profil:  Friluft & Ur och skur, Specialförskola