JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Almby förskola

Almby förskola

Förskolan är belägen i Almby som ligger på öster i Örebro. Vi har en fin utemiljö, med en stor gård där barnen har många möjligheter till olika aktiviteter.

Avdelningar

Almby förskola har fem avdelningar, med barn i ålder 1–5 år. Här finns cirka 90 barn och 18 anställda.

Inriktningar

Vi arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/2010), med att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill ge utrymme för leken och lägger stor vikt vid utevistelse, rörelselek, språkutveckling och matematik. Vi har ett medvetet förhållningssätt och arbetar med att stärka barnen i ett vägledande samspel, ICDP. Vi dokumenterar i portfolio för att synliggöra barnens lärande. Efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal. Varje termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal och ett föräldramöte.

Mat

Förskolan har eget kök med kokerska som lagar maten. Besöksadress Almgatan 20, Örebro Telefonnummer Knorren, 019-21 38 51 Kultingen, 019-21 38 48 Polkagrisen, 019-21 38 46 Stian, 019-21 38 49 Trynet, 019-21 38 47 Expedition, 019-21 38 67

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
76%
Antal svarande
22
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
86%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
91%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
100%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
100%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
95%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
81%

Kontaktinformation

Almgatan 20, Örebro

Fakta om förskolan

Är med i den kommunala förskolekön:  Ja
Antal barn på förskolan:  89
Antal avdelningar:  5
Andel personal med högskoleexamen:  50%
Inriktningar/Profil:  Allergianpassad

Relaterade dokument