JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Al-Azhar förskola

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Antal svarande
9
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
38%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
50%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
33%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
100%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
75%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
38%

Kontaktinformation

Fakta om förskolan

Antal barn på förskolan:  53
Antal avdelningar:  3
Andel personal med högskoleexamen:  55%