JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Allégården

Allégården

Förskolan Allégården ligger på Söder i Örebro vid Drottninggatans slut. Vi samarbetar med Kristinaskolans förskola.

Avdelningar

Vi har tre avdelningar med barn i åldern 1–3 år.

Från och med 1 augusti 2013 kommer även Solsidans förskoleavdelning för barn i åldern 3–5 år att tillhöra Allégården.

Solsidan ligger i slutet av Köpmangatan.

Inriktningar

Vår inriktning är att skapa en trygg, rolig och utvecklande verksamhet för yngre barn. Vi har fokus på språk, för i vårt område finns familjer med många olika språk och kulturer. Vi arbetar också mycket med matematik och motorisk utveckling. Vi vill skapa en stimulerande lekmiljö både ute och inne, och vi har mycket utevistelse. Vi arbetar förstås enligt Örebro kommuns servicegaranti, som bland annat innebär att du som vårdnadshavare garanteras en kontaktperson i förskolan och att du erbjuds utvecklingssamtal två gånger om året. Mat Vi har en kokerska som lagar all vår mat i eget kök. Avdelningen Solsidan får också mat ifrån Allégårdens kök.

Besöksadress

Södra allén 15, Örebro

Telefonnummer

  • Månen, 019-21 31 68
  • Solen, 019-21 31 69
  • Stjärnan, 019-21 31 67

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
65%
Antal svarande
43
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
80%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
87%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
90%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
90%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
90%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
90%

Kontaktinformation

Södra allén 15, Örebro

Fakta om förskolan

Är med i den kommunala förskolekön:  Ja
Antal barn på förskolan:  60
Antal avdelningar:  3
Andel personal med högskoleexamen:  87%
Inriktningar/Profil:  Språk

Relaterade dokument