JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Al-Azhar

Al-Azhar

Al-Azhar förskola ligger i mångkulturella Vivalla.

Avdelningar

Vi har en avdelning för 3–5 åringar

Inriktningar

Vi har en muslimsk inriktning men är öppen för alla. Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling.

Mat

Maten levereras från Al-Azharskolans kök och är halal mat.

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
94%
Antal svarande
14
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
100%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
54%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
32%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
47%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
87%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
95%

Kontaktinformation

Diktargatan 8, Örebro

Fakta om förskolan

Är med i den kommunala förskolekön:  Ja
Barnomsorg på obekväm tid:  Ja
Teckenspråk:  Ja
Antal barn på förskolan:  13
Antal avdelningar:  6
Andel personal med högskoleexamen:  92%
Inriktningar/Profil:  Kultur, Montessori, Reggio Emilia