JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Adolfsbergsskolans förskola

Adolfsbergsskolans förskola

Förskolan ligger i anslutning till Adolfsbergsskolan. Här finns ett barn- och elevperspektiv från förskola till årskurs 9. Lärarna på förskolan är utbildade barnskötare och förskollärare. Förskolan har nära till flera lekområden, t.ex. har vi promenadavstånd till Sommarroskogen. I närområdet finns även Barn- och ungdomshabiliteringen, för barn med särskilda behov.

Avdelningar

Förskolan består av åtta avdelningar. Alla har barn mellan 1–5 år. Totalt har förskolan cirka 145 barn. Det finns 16–18 barn på varje avdelning. Sex avdelningar finns i huvudbyggnaden och två avdelningar finns i ett fristående annex i anslutning till skolgården. De flesta avdelningar har lokaler som passar för barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Inriktningar

I vår verksamhet idag har vi ett prioriterat mål att öka barns delaktighet och inflytande samt att öka medvetenheten om våra förhållningssätt människor emellan.

Mat

Vår mat tillagas i Adolfsbergsskolans kök. Vi försöker tänka ur ett hälsofrämjande perspektiv, med variation på måltiderna samt att det erbjuds alternativ till glass på barnens födelsedagar.

Vi samtalar om mat med barnen; varför man behöver äta, vad man ska äta och i vilka proportioner man bör äta, för att man ska må bra och växa på bästa sätt.

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
99%
Antal svarande
41
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
95%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
95%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
100%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
100%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
98%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
95%

Kontaktinformation

Anna-Lena Åkerberg-Stefansson, Förskolechef
Halltorpsvägen 9-11, 702 29 Örebro

Fakta om förskolan

Är med i den kommunala förskolekön:  Ja
Antal barn på förskolan:  138
Antal avdelningar:  8
Andel personal med högskoleexamen:  70%

Relaterade dokument