JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Apelgården

Apelgården

Förskolan Apelgården ligger i det mångkulturella Vivalla.

Avdelningar

Lammet med barn i åldrarna 1–3 år och Älgen med barn i åldrarna 3–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar med barns språkutveckling och matematik för små barn. Vårt mål är glada och trygga barn.

Mat

All mat lagas i förskolans kök.

Enkätundersökning 2013

Postalenkät till föräldrarna våren 2013. Stapeln för varje fråga redovisar andelen som instämmer i påståendet d v s angett värdet 4 eller 5 på en fem-gradig instämmande skala. Undersökningen redovisas i sin helhet till höger under relaterade dokument.

Svarsfrekvens
99%
Antal svarande
43
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola
98%
Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare
91%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
92%
Mitt barn tycker det är roligt att gå i förskolan
93%
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet
94%
Personalen är intresserade av mina synpunkter och önskemål
95%

Kontaktinformation

Poesigatan 11, Örebro

Fakta om förskolan

Är med i den kommunala förskolekön:  Ja
Teckenspråk:  Ja
Antal barn på förskolan:  50
Antal avdelningar:  2
Andel personal med högskoleexamen:  90%
Inriktningar/Profil:  Språk, Övriga inriktningar