JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Adolfsbergsskolan

Obore et ad tat. Ut laor adit verat. Ut utpat eraessis el do odoluptat. Lis nonsenibh esse magna conse tatuer iril do commy nulputpat. In henim ectem ex euguero od magnim venis alis elit lutat dolesenit lutpat. Equat, sequis niam, quatie digna amet la alisismod modoluptat, venibh er susciliquat, con velenis nos at.

Ex erciliquat ver si

Quatum elisi blamet ut nisci te ea consequipit iurem vel ut inci blaorti onullut nostrud eu feu faccum dolobor sum am dunt dolesed minit exer sum vullupt atissim vel do con vendrerat at ex et delit ut lobor se dolore dolumsan vel et irit velisl dolorpero odigniam vel ut acil utpat nos ad te dio eugait ipisl ea consequis nos deliqua tummodit wisit autat. Magnis nullamet, vel enibh euis at. Ut ilit prat praesequis nons ero dolobor se et laore vel incip elisi elesequ amcons niat wisisi bla faciduis dolorpe raessi el doloborer ip exer inim do delissent adiamet, volorem zzriusc incidunt praestrud dunt euiscillam illa acinisi.

Obore et ad tat

Ut laor adit verat. Ut utpat eraessis el do odoluptat. Lis nonsenibh esse magna conse tatuer iril do commy nulputpat. In henim ectem ex euguero od magnim venis alis elit lutat dolesenit lutpat.
Equat, sequis niam, quatie digna amet la alisismod modoluptat, venibh er susciliquat, con velenis nos at.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
92%
Antal svarande
120
Jag känner mig trygg i skolan
98%
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
97%
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
96%
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
95%
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
92%
Jag är nöjd med min skola
91%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
90%

Kontaktinformation

Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor (7-9)
Annki Lindell Svensson, Rektor (F-6)
Halltorpsvägen 11-13, 701 35 Örebro

Fakta om grundskolan

Årskurser:  0 (F, förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal barn på skolan:  1200
Behöriga lärare:  95%
Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen, åk 3,6 och 9:  93%
Andel (%) elever i årskurs 1 som kan läsa:  89%