JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Brukets skola

Brukets skola

Brukets skola är en kommunal skola med barn från förskoleklass till skolår sex och med fritidshem och förskola i lokalerna. Skolan ligger i bostadsområdet Markbacken, en stadsdel på väster i Örebro.

På Brukets skola går det cirka 135 elever. En av fördelarna med att vara en mindre skola är att alla känner alla och att det är lättare att upptäcka eventuella problem. Det gör att vi kan erbjuda en trygg skolmiljö där gemenskapen får möjlighet att växa och utvecklas.

Många på Brukets skola har sina rötter i andra länder. Cirka 20 olika modersmål finns representerade. Det är en stor fördel att ha elever och personal med olika kunskaper om sitt lands kultur, språk och traditioner. För oss är det naturligt att hantera olikheter och kulturskillnader. Mångfalden gör oss väl rustade för dagens och framtidens mångkulturella samhälle.

Eleverna är delaktiga i planeringen av sitt eget lärande. Skolans mål ska vara tydliga och synliga för eleverna, vi tror på deras egen förmåga och drivkraft.

 

Kontaktinformation