JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Rudbecksskolan

Rudbecksskolan

Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad, som från utsidan liknar en borg, ryms fräscha lokaler med toppmodern utrustning som borgar för att ge dig de allra bästa förutsättningarna för att nå dina mål.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
89%
Antal svarande
700
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
91%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
92%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver stöd
93%
Jag känner mig trygg i skolan
94%
Mina lärare förklarar på vilka grunder de sätter mina betyg
95%
Jag kan påverka undervisningen
96%
Mina lärare bemöter mig med respekt
97%

Kontaktinformation

Kungsgatan 31, 702 24 Örebro

Fakta om gymnasieskolan

Valbara program:  Ekonomi , Hantverk, Introduktionsprogram , Naturvetenskap, Teknik
Antal elever:  800
Behöriga lärare %:  97%
Andel (%) elever med behörighet till högskolestudier:  99%