JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Risbergska skolan

Risbergska skolan

Skolan ligger i en naturskön miljö med Svartån rinnande intill skolgården. Skolan har även en egen naturpark. Läsåret 13/14 finns cirka 950 elever på skolan och personalen är c:a 150. Risbergska skolan erbjuder sex nationella program samt två introduktions program. Risbergska skolan är även Riksgymnasium för döva och hörselskadade.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
87%
Antal svarande
250
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
90%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
99%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver stöd
98%
Jag känner mig trygg i skolan
97%
Mina lärare förklarar på vilka grunder de sätter mina betyg
95%
Jag kan påverka undervisningen
94%
Mina lärare bemöter mig med respekt
93%

Kontaktinformation

Hagagatan 53, 703 46 Örebro

Fakta om gymnasieskolan

Valbara program:  El och energi , Introduktionsprogram , Vård och omsorg
Antal elever:  350
Behöriga lärare %:  97%
Andel (%) elever med behörighet till högskolestudier:  99%