JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Tullängsskolan

Tullängsskolan

Vem kan svara på vad som händer i framtiden? Ingen! Det enda vi vet är att framtiden kommer att se annorlunda ut än vi tänkt oss. Då kan det vara svårt att välja gymnasieskola. Kanske är det klokt att välja Den skola som ger dig bredast möjligheter? Den som kan ge dig mest möjligheter att utveckla just de saker som du är bra på.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
100%
Antal svarande
100
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
90%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
98%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver stöd
94%
Jag känner mig trygg i skolan
93%
Mina lärare förklarar på vilka grunder de sätter mina betyg
94%
Jag kan påverka undervisningen
97%
Mina lärare bemöter mig med respekt
92%

Kontaktinformation

Tullängsgatan 7, 702 25 Örebro

Fakta om gymnasieskolan

Valbara program:  Barn och fritid , VVS och fastighet, Vård och omsorg
Antal elever:  460
Behöriga lärare %:  90%
Andel (%) elever med behörighet till högskolestudier:  97%