JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Karolinska skolan

Karolinska skolan

Bli vad du vill på Karolinska skolan i Örebro! Vi har många spännande utbildningar att välja bland. Du får mer ansvar och större möjligheter att själv påverka. Här lägger du grunden till din framtid. Lärarna är suveräna och stämningen är nyfiken och öppen. Våra elever trivs och vi har personal som vill och kan hjälpa dig att lyfta och flyga mot ditt mål.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
95%
Antal svarande
800
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
95%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
97%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver stöd
94%
Jag känner mig trygg i skolan
98%
Mina lärare förklarar på vilka grunder de sätter mina betyg
93%
Jag kan påverka undervisningen
90%
Mina lärare bemöter mig med respekt
96%

Kontaktinformation

Olaigatan 25, 703 61 Örebro

Fakta om gymnasieskolan

Valbara program:  Estetiskt, Humanistiskt , Naturvetenskap, Samhällsvetenskap
Antal elever:  900
Behöriga lärare %:  100%
Andel (%) elever med behörighet till högskolestudier:  98%