JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Kvinnerstaskolan

Kvinnerstaskolan

Kvinnerstaskolan är en av Örebro kommuns sex gymnasieskolor. Om du vill besöka skolan är du välkommen till oss, cirka 1 mil norr om Örebro, centralt men ändå på landet i bördig naturbruksbygd.

Enkätundersökning 2013

Svarsfrekvens
89%
Antal svarande
110
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
90%
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
94%
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver stöd
97%
Jag känner mig trygg i skolan
94%
Mina lärare förklarar på vilka grunder de sätter mina betyg
92%
Jag kan påverka undervisningen
97%
Mina lärare bemöter mig med respekt
93%

Kontaktinformation

Axberg, 705 91 Örebro

Fakta om gymnasieskolan

Valbara program:  Naturvetenskap
Antal elever:  130
Behöriga lärare %:  97%
Andel (%) elever med behörighet till högskolestudier:  90%