JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Betjäna Staden

Betjäna Staden

Betjäna Staden finns för att betjäna Dig i din livssituation. Vi har kristen profil och erbjuder omvårdnad- och servicetjänster. Genom våra insatser vill vi främja Din livskvalité, ge en hjälpande hand i Din vardag på Dina villkor av människor som bryr sig om Dig. Vår styrka är - samma personal till samma kund vid så många besök som möjligt.

Trygghet/Bemötande 

I bemötande, attityder och handling har vi som utgångspunkt att alla människor behandlas lika med respekt för deras person och livssituation. 

Vi är lyhörda för dina önskemål och jobbar utifrån antagandet att du vet bäst hur tjänsterna ska utföras i ditt eget hem. 

Kompetens/Kontinuitet

Vår personal har kompetens, erfarenhet och goda kunskaper av de tjänster vi erbjuder och genomgår kontinuerlig kompetensutveckling för att möta dina kvalitetskrav. 

Vår målsättning är att alla tjänster du har behov av utförs av samma behöriga personal.

Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund: Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Tack för att du väljer oss! 

För att visa att vi värdesätter dig som person och som kund hos oss, bjuder vi dig på jul- och påskfika i samband med helgerna.  

Enkätundersökning 2013 - Service

Svarsfrekvens
50%
Andel nöjda med sin servicetjänst
75%
Antal svarande
12

Kontaktinformation

Angela Berger, Kontaktperson
Västra Vintergatan 31, 703 47 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Promenader, rastning av husdjur, ledsagning till och från aktiviteter, ärenden, högläsning och samtal.
Fixartjänst:  Byte av gardiner, batterier, lampor, uppsättning av tavlor, pynt inför storhelger m.m. Besök på apotek, bank m.m.
Fönsterputs:  Vid fönsterputs ingår torkning av all målning samt fönsterbrädor.
Matlagning:  Matlagning och bakning i hemmet.
Inköp:  Inköp i valfri affär, du väljer om du vill följa med
Städning:  Städning/storstädning löpande eller vid behov.
Tvätt:  Tvätt, strykning och mangling löpande eller vid behov.
Språk:  Engelska, Ryska
Servicetjänster utöver tiden 8-17 vardagar:  Ja
Organisationsform:  Fristående/privat