JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Avancerad Omsorg Vård

Avancerad Omsorg Vård

AOV vänder sig till Dig som har en neurologisk diagnos.Parkinson, stroke, skada, sjukdom men också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med anpassad hemtjänst och träning för Dig som behöver en bra hemtjänst med hög personalkontinuitet. Specialisering medför god kunskap hos personal och trygghet för Dig.Vi samarbetar med Neurologkliniken, vårdcentraler och intresseföreningar.

AOV ägs av Linnea Omsorg, non profit, kollektivavtal och meddelandefrihet.


Verksamhetschef Tommy Ring; privat distriktssköterska (regnr Soc. styr: 2013–00764) har mångårig erfarenhet av hemtjänst och avancerad hemsjukvård. Jag; Tommy - är tillgänglig för Dig o Dina anhöriga dygnet runt.


AOV är godkänd leverantör för hemtjänst till Örebro kommun. Kostnaderna är samma som för kommunal hemtjänst. Ligger Du på sjukhus – kommer vi till avdelningen och planerar. Vid hemgång från sjukhus möter vi upp hemma hos Dig. Är Du i ditt eget hem, när Du vill välja oss – ses vi där. Den personal som kommer till Dig, känner Du igen och de vet vilka behov Du har. När Du vill ha mer Information om AOV, kontaktar Du Tommy på tel: 070 1000 019 aov@avancerad.se. När Du bestämt Dig för att välja AOV hemtjänst, ringer Du Servicecenter Örebro kommun tel. 019-211000; tonval 1

Med de bästa hälsningarna
Tommy Ring; verksamhetschef och distriktssköterska.

Kontaktinformation

Tommy Ring, Verksamhetschef/distriktssköterska
Hertig Karls Alle 40b (ing. Markgatan 39), Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Du bestämer själv vad du vill göra – och vi hjälper dig, så du får möjlighet till den aktivitet du vill ha hemma eller på annan plats t.ex. affärer, idrott, trav, kyrka, biltur eller besöka bekanta.
Fixartjänst:  Du får hjälp med praktiska saker i Ditt hem.
Fönsterputs:  Putsning av Dina fönster så det blir bra!
Matlagning:  Vi stöttar Dig i mathushållningen.
Inköp:  Vi går (eller åker bil) och handlar tillsammans med Dig eller vi handlar hem till Dig, så du får hem det du behöver.
Städning:  Städning som du vill ha det!
Trädgårdstjänst:  Kan biträda med viss utomhushjälp – även djur
Tvätt:  Tvättar, stryker, manglar, sorterar Din tvätt!
Språk:  Engelska, Finska
Organisationsform:  Fristående/privat