JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

A-omsorg AB

A-omsorg AB

Inom A-omsorg har vi utbildad personal med olika kompetens och erfarenhet såsom undersköterskor, sjuksköterskor, socionom, biståndhandläggare och vårdbiträden! Vi gör allt för att underlätta din vardag och vi gör alltid det lilla extra, för att vi bryr oss lite mer!

Utbildning och erfarenheter

Vi har en lång erfarenhet av arbete som undersköterska, mångårig kompetens och praktisk erfarenhet av arbete som vårdbiträde och enhetschef inom äldreomsorgen. Detta gör att personalen är välutbildad, högkvalificerad samt har erfarenheter av att arbeta med funktionshindrade.

Specialkompetens

Vi har en personalstyrka med blandad etnisk härkomst samt goda kunskaper om kulturella och religiösa faktorer. Vi har bred språkkunskap förutom svenska såsom kurdiska, syrianska, arabiska, persiska, bosniska. Önskemål om andra språk går eventuellt att tillgodose.

Verksamhetsidé

A-omsorgs verksamhetsidé bygger i korthet på att skapa en enkel och meningsfull vardag för våra äldre, vilket är en av våra viktigaste uppgifter. Verksamheten inriktar sig till alla personer som är i behov av hjälp. Vårt motto lyder ”En enklare vardag”.

Kontinuitet

Inom A-omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens om den person där insatserna utförs. Detta skapar en trygghet då samma ansikten kommer på besök.

Trygghet

För att ytterligare öka känslan av trygghet har all personal tystnadsplikt. All personal som utför insatser hos vårdtagaren har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att brukaren kan känna sig trygg. Vi utför även referenskontroller vid nyrekrytering.

Delaktighet och inflyttande

Kunden är alltid delaktig under insatsförandet. Detta resulterar i att kunden känner en trygghet och har inflytande på hur arbetet utförs.

Trygghet

För att ytterligare öka känslan av trygghet har all personal tystnadsplikt. All personal som utför insatser hos vårdtagaren har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att brukaren kan känna sig trygg. Vi utför även referenskontroller vid nyrekrytering.

Dokumentation

Vi är skyldiga att följa lagar och föreskrifter, det viktigaste regelverket är socialtjänstlagen. Som utförare av privat hemtjänst är vi skyldiga att rapportera vidare och följa upp. Det är även en försäkring mot oss själva vilket dessutom bidrar till en kvalitéssäkring av verksamheten.

Klagomål

Klagomål är en väg till positiv utveckling och förbättring av insatsutformningen. Uppstår klagomål skall detta utredas och åtgärdas omgående. Klagomål kan förmedlas via kontaktpersonen eller direkt till servicetorget. Är kunden missnöjd med utfört arbete åtgärdas det kostnadsfritt inom en rimlig tid.

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning sker dagligen via dialog med kunden, samt vid eventuella klagomål. För att säkerhetsställa att kvalitén efterföljs utför även Örebro kommun årligen brukarundersökningar. Den kontinuerliga dokumentationen kring verksamheten och dess utförande är en god grund för kvalitetsuppföljning.

Kontaktinformation

Elin Toutin, Kontaktperson
Hagagatan 6, 703 40 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Promenader, ledsagning till och från aktiviteter samt ärenden.
Fixartjänst:  Byta glödlampor och batterier till brandvarnare, fästa lösa sladdar, sätta upp gardiner och lampor, hjälp med dator och Tv och sådant som kräver användning av stol eller stege.
Fönsterputs:  Vi har en professionell fönsterputsare och erbjuder fönsterputs enbart som Rut-tjänst.
Matlagning:  Vi hjälper till med matlagning och även bakning, detta i hemmet.
Inköp:  Vårdtagaren/kunden får gärna följa med när det är dags för inköp av matvaror eller dylikt om denne så önskar, annars sker inköpen efter inköpslista. Vi har egna bilar.
Snöskottning:  Vi hjälper gärna till vid enklare snöskottning då vi inte har maskiner, men enbart som Rut-tjänst.
Städning:  Vi erbjuder allt inom städning som vardagsstädning, storstädning, etc. Vi står för material och redskap. Personalen genomgår en städutbildning.
Trädgårdstjänst:  Vi hjälper Dig gärna med gräsklippning, häckklippning, bevattning, krattning, rensning av rabatter och självklart bortforsling av trädgårdsavfallet.
Tvätt:  Vi tvättar, manglar, stryker hemma hos dig eller i tvättstugan.
Språk:  Arabiska, Bosniska, Kurdiska, Persiska, Syrianska
Organisationsform:  Fristående/privat