JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Good Service sg AB

Good Service sg AB

Vi erbjuder omvårdnad alla dagar 7-22.

Good Service är ett kosmopolitiskt företag med mångspråkiga personal. Vi har en arbetsterapeut. Vi är godkänd leverantör av Örebro kommun men som privat utförare utför vi flyttstädning och övrigt fixartjänster.


Trygghet:

Inger en känsla av välmående och säkerhet. Med trygghet som grund i alla relationer skapar vi positiva möten med bra samarbete med ansvar under frihet. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Är våra äldre otrygga går mycket tid och kraft åt att ta hand om de känslor som följer med otrygghet: oro rädsla och ångest. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi känner oss. Att ha kontroll över situationen är viktigt förutsättning för att kunna känna trygghet, liksom möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning.


Bemötande:

För att skapa ett gott bemötande har vi följande principer:
- Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen.
- Arbetet organiseras så att personalen får tid att lyssna till och samtala med den äldre.
- Personalen beaktar att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och verkar för att bemötandet upplevs som respektfullt.


Kontinuitet:

Vår uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. För att uppnå en god kontinuitet och samverkan, skapar vi arbetsteam, vi sätter upp rutiner för när en fast vårdkontakt bör utses, vilken personal som kan ta på sig en sådan uppgift samt vilken typ av uppgifter som kan ingå i uppdraget. Rutinerna stämmas av med angränsande verksamhetsområden och vårdnivåer.


Kompetens:

Vi har legitimerade arbetsterapeut, undersköterskor och vårdbiträden.

Kontaktinformation

Behnaz Afshar, Verksamhetsansvarig
Aryan Kalantarzadeh, Kontaktperson
Radiatorvägen 3, 702 27 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Aktiviteter utförs enligt överenskommelse. Ledsagning till och från aktivitet.
Fixartjänst:  Vi kan hjälpa med enklare teknisk support med tv, mobiltelefon och dator. Byta gardiner eller batterier till brandvarnare och dylik.
Fönsterputs:  Vi utför fönsterputsning.
Matlagning:  Vi utför enklare matlagning.
Inköp:  Vi följer med dig eller skriver inköpslistan.
Snöskottning:  Vi utför snöskottning.
Städning:  Vi utför alla möjliga städ. Som privat har vi flyttstädning och grovstädning.
Trädgårdstjänst:  Vi utför gräsklippning, häckklippning och all övrig enkel trädgårdsskötsel. Vi forslar bort löv och grenar.
Tvätt:  Vi utför tvätt.
Språk:  Arabiska, Bosniska, Dari, Engelska, Kurdiska, Persiska, Serbiska, Somaliska, Turkiska
Servicetjänster utöver tiden 8-17 vardagar:  Ja
Organisationsform:  Fristående/privat