JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

DinDag AB

DinDag AB

Din Dag – omsorg och service AB är en verksamhet som erbjuder omsorg alla dagar mellan kl 06,.00-22.00. Våra ledord och kvalitetsgarantier är Kontinuitet, Tillgänglighet, Noggrannhet och alltid ett bra o trevligt Bemötande! Utifrån Dina behov och önskemål utformas Dina insatser så som Du önskar dom.

Profilering

För att Du som kund ska kunna leva Ditt liv med bibehållen kvalité trots dina begränsningar så erbjuder vi lyhörd kompetent personal som stödjer dig i din vardag och helg. Att få leva Ditt liv trots begränsningar kan handla om att få Dina insatser utförda på den tiden som du önskar, laga Dina måltider tillsammans med personal eller att personalen lagar dina måltider såsom du önskar dom. Att få dina besök utförda av lyhörd, kompetent och professionell personal för att Du ska kunna känna dig trygg. För att detta ska kunna uppnås har vi personal som förutom svenska talar flera andra språk för att Du ska kunna kommunicera med den personalen som är hemma hos dig. Din delaktighet och ditt inflytande är en förutsättning och självklarhet för att insatserna ska kunna utföras till din belåtenhet. Din Dag är din och vi är till för Dig!

Trygghet/Bemötande

Din trygghet genom vårt bemötande! Bemötandet från våra medarbetare till dig som kund är en av våra kvalitetsgarantier. Genom ett alltid bra bemötande får Du dina insatser utförda så att du ska kunna känna dig helt o fullt trygg med den personal som kommer hem till dig.

Hela verksamheten präglas av en atmosfär av delaktighet och inflytande för så väl den enskilde som för medarbetarna då vi ser att en god kommunikation som en förutsättning för kvalité inom såväl arbetsmiljö och för kundens säkerhet och trygghet.

Kontinuitet

Vi på Din Dag arbetar med att alltid sätta Dig som kund främst. Genom en hög grad av kontinuitet skapas det goda relationer mellan Dig och de som utför dina insatser hemma hos Dig. Den kontinuitet vi garanterar dig är mellan 1 – 4 personer beroende på hur mycket insatser Du är beviljad. Vi är lyhörda och lyssnar alltid på Dig! Du som kund bemöts alltid på ett trevligt sätt så att du som kund känner dig trygg och får den omvårdnad som Du behöver.

Kompetens

Våra medarbetare har hög kompetens inom Vård- och Omsorg. I teamet finns Sjuksköterska , undersköterskor och vårdbiträden med lång och varierad erfarenhet. Våra medarbetares tidigare erfarenheter är bl a kockutbildning, lokalvårdare och trädgårdsmästare.

För att möta just dina kvalitetskrav så genomgår personalen kontinuerliga kompetensutbildningar.

Kontaktinformation

Amira Sahinovic, Kontaktperson
Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Vi följer med dig promenader, hjälp till för att utföra olika ärenden som t ex bankärenden, apoteksärenden, frisör mm.
Fixartjänst:  Vi utför fixartjänster som t ex byte av gardiner, proppar och glödlampor.
Fönsterputs:  Fönsterputs utförs efter kundens önskemål.
Matlagning:  Matlagning utförs endera tillsammans med dig som kund eller efter dina önskemål.
Inköp:  Vi utför inköp efter dina behov och önskemål. Du får gärna följa med och handla om du önskar.
Snöskottning:  Ja
Städning:  Städ planeras och anpassas tillsammans med kunden.
Trädgårdstjänst:  Vi erbjuder hjälp med gräsklippning, rensning av ogräs och annan trädgårdsskötsel.
Tvätt:  Tvätt utförs tvättar naturligtvis efter dina önskemål i din bostad eller närliggande tvättstuga.
Språk:  Arabiska, Bosniska, Tamil, Teckenspråk, Tigrinja
Omvårdnadstjänster utöver tiden 7-22 varje dag:  Ja
Organisationsform:  Fristående/privat