JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

24/7 Tillsammans - Hemtjänst & Service AB

24/7 Tillsammans - Hemtjänst & Service AB

Dina behov är alltid i fokus därför jobbar för dig och med dig. Vi anpassar våra tjänster utifrån dina behov och vi håller det vi lovar. Med en helhetssyns och öppenhet formar vi vårt dagliga arbete i förhållande till dig. Vid önskemål och behov erbjuder vi tjänster på det språk du som kund behärskar då vi har medarbetar med en rad språkkompetens.

Trygghet/Bemötande

i vårt arbete utgår vi alltid från ett gott bemötande. Vår personal tycker om att jobba med människor och behandla alla med respekt, omtanke, vänlighet och service. Som kund ska du alltid känna dig hörd och lyssnad till.

Kontinuitet

För oss är kontinuitet A och O och vi strävar efter att du som kund får service av de personer du känner igen och är trygg med.

Kompetens

Vi erbjuder högutbildad personal med drivkraft. Vår personal internutbildas kontinuerligt för att alltid ha den senaste kunskapen och kompetensen som behövs för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Kontaktinformation

Elvina Lelic, Verksamhetsledare
Selma Ahmadi
Radiotorvägen 15, 702 27 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Vi följer med på aktiviteter enligt dina behov och önskemål, T.ex promenader, och ledsagning till kulturevenemang mm.
Fixartjänst:  Vi hjälper till med fixartjänst och praktiska saker i ditt hem. T.ex möblera om i hemmet, byte av gardiner, byte av lampor, apoteksärenden, bankärenden och taveluppsättning.
Fönsterputs:  Vi utför fönsterputs utifrån dina behov som tex. Tvätt av karmar, fönsterbleck och persienner.
Matlagning:  Vi hjälper till med att värma mat, duka, diska kärl och redskap vid behov, vid behov ges stöd och hjälp under själva måltiden. Vi hjälper till med matlagning enligt önskemål.
Inköp:  Vi hämtar din inköpslista, handlar och lämnar varorna till dig. Vi kan även hjälpa till med att placera varorna på rätt ställe i ditt hem om så önskas. Vid behov hjälper vi till att upprätta en inköpslista. Självklart kan du även följa med och handla.
Snöskottning:  Handskottning och snöslunga. Vi sandar också. Vi tillhandhåller utrustning för snöskottning.
Städning:  Vi städar hela ditt hem inkl. rengöring av hygienutrymmen, i städinsatsen ingår dammsugning, golvtorkning och damning.
Trädgårdstjänst:  Vi fraktar bort det du vill bli av med (ej stora träd). Vi tillhandhåller de verktyg som behövs för att utföra uppdraget.
Tvätt:  Vi tvättar utifrån dina behov och önskemål. Vi byter till rena sängkläder. Vi hjälper dig att plocka in din rena tvätt i skåp och garderober om du önskar det.
Språk:  Arabiska, Bosniska, Dari, Engelska, Kurdiska, Persiska, Syrianska, Teckenspråk
Servicetjänster utöver tiden 8-17 vardagar:  Ja
Organisationsform:  Fristående/privat