JÄMFÖR
Mina jämförelser
0
Markera minst två enheter för att kunna jämföra dem med varandra

Gullpigan Hemtjänst AB

Gullpigan Hemtjänst AB

Gullpigan hemtjänst AB erbjuder vård, omsorg och stöd av hög kvalitet. Vi erbjuder omvårdnadstjänster alla dagar 07-22.

Vi utför omvårdnad alla dagar kl 7-22 men är tillgängliga främst vardagar kl 8-17, övrig tid endast för våra brukare, anhöriga och personal i akuta omvårdnadsfrågor.


Beskrivning av företaget och dess profilering

Gullpigan hemtjänst AB är ett företag som drivits sedan 2014 och erbjuder omvårdnad och service av hög kvalitet. Dina individuella behov och önskemål samt Din delaktighet står i fokus. Privatliv och personlig integritet respekteras. Du får en kontaktperson som skapar kontinuitet, trygghet och säkerhet. Vi följer fortlöpande upp omvårdnads- och serviceinsatserna för att försäkra oss om att alla utförda tjänster håller god kvalitet.

Vi kan inte erbjuda tjänster till brukare som har behov av avancerad vård eller specialistkompetens inom t ex socialpsykiatrin, utan vi är specialicerade inom normalt åldrande. Kontakta gärna oss för mer information.

Trygghet/Bemötande

Vi bemöter Dig värdigt och på ett vänligt sätt och visar respekt för din integritet. Vi är vid behov länken mellan Dig och Dina anhöriga. Vi har kontinuerlig och god samverkan med ansvariga sjuksöterskor inom Örebro kommun om brukare som är inskrivna i hemsjukvård samt läkemedel och insulin och delegering av dessa.

Kontinuitet

Vi eftersträvar att så få personer som möjligt involveras i Din vård och omsorg. Kontakt med anhöriga sker fortlöpande och enligt önskemål. All personal inklusive ledning är i daglig kontakt med brukare genom egna schemalagda hembesök. All omvårdnadspersonal känner alla brukare som har omvårdnadsinsatser.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet inom äldrevård, omsorg och service i hemtjänst. Personalen har ett genuint engagemang. Personalen erbjuds kontinuerlig fortbildning, stöd och handledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Kontaktinformation

Augin Tekin, Rama Tekin Racho, Ägare
Pirkko Dammert Gulle, Kontaktperson
c/o Kvalita hemtjänst Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro

Fakta om hemtjänstutförare

Omvårdnad:  Ja
Servicetjänster:  Ja
Aktiviteter:  Ledsagning till affär, apotek, sjukhus, vårdcentral mm. Även promenader i områden närliggande bostad.
Fixartjänst:  Enklare tjänster som att byta glödlampor, hänga upp gardiner, plantera om krukväxter, organisera om i skåp, lådor och garderober.
Fönsterputs:  In- och utvändig fönsterputs höst och vår.
Matlagning:  Lättare matlagning och ibland bakning tillsammans med Dig.
Inköp:  Veckohandlar tillsammans med Dig eller åt Dig.
Snöskottning:  Lättare snöskottning för hand utanför ingång och fram till brevlådan och saltning av vägen.
Städning:  Veckostädning tillsammans med Dig; damning, dammsugning, rengöring av hygienutrymmen, torkning av golv och kontinuerligt hålla rent i köket och i kylskåpet.
Trädgårdstjänst:  Lättare trädgårdsarbete tillsammans med Dig, kratta löv och rensa rabatter, vattna växter.
Tvätt:  Vi tvättar enligt Dina instruktioner och önskemål.
Språk:  Arabiska, Bosniska, Finska, Kroatiska, Kurdiska, Serbiska, Syrianska, Turkiska
Organisationsform:  Fristående/privat